Ellenőrző kérdések

1. Az abszolút zéró kelvin közeli hőmérsékleten a félvezetők….
2. Hogyan változik a félvezetők ellenállása a hőmérséklet növelésére?
3. Határozd meg az elektromos vezetőképesség fogalmát!
4. Melyek a félvezetők kétféle töltéshordozói?
5. Határozd meg a technikai elektromos áram fogalmát!
6. Határozd meg az elektromos áram fogalmát!
7. Mit nevezünk töltéshordozónak!
8. Határozd meg a lyuk fogalmát!
9. Mit nevezünk saját félvezetőnek?
10. Mi a szilícium rendszáma?
11. Hány vegyértékelektronja van a szilíciumnak?
12. Mit nevezzük elektronáramnak?
13. Mit nevezzük lyukáramnak?
14. Mit nevezünk szennyezett félvezetőnek?
15. Milyen típusú szennyezőanyagokkal szennyezik a félvezető kristályokat?
16. Hány vegyértékelektronja van a szilíciumkristályt szennyező n-típusú szennyezőatomnak?
17. Mondj példát n-típusú szennyezőatomra?
18. Hány vegyértékelektronja van a szilíciumkristályt szennyező p-típusú szennyezőatomnak?
19. Mondj példát p-típusú szennyezőatomra?
20. Mi a többségi töltéshordozó az n-típusú félvezetőkben?
21. Mi a kisebbségi töltéshordozó az n-típusú félvezetőkben?
22. Mi a többségi töltéshordozó az p-típusú félvezetőkben? 
23. Mi a kisebbségi töltéshordozó az p-típusú félvezetőkben?
24. Mit nevezünk a töltéshordozók gerjesztésének?
25. Mit nevezünk a töltéshordozók rekombinációjának?
26. Milyen jelenség kíséri a rekombinációt?
27. Mit nevezünk zárórétegnek?
28. Mit nevezünk diódának?
29. Hol jön létre és milyen irányú a belső térerősség?
30. Mit nevezünk küszöbfeszültségnek?
31. Mit nevezünk a dióda nyitó irányú kapcsolásának?
32. Mit nevezünk a dióda záró irányú kapcsolásának?
33. A szilíciumfélvezető-kristálynak vagy a germánium félvezető-kristálynak nagyobb-e a küszöbfeszültségének értéke?
34. Sorolj fel néhány eszközt, amelyben diódát használnak!

Fogalomtár

alhéj: az l mellékkvantumszámmal jellemzett atompályák; ha azonos n főkvantumszámmal rendelkeznek, héjat alkotnak
atom: a legkisebb semleges kémiai részecske
atompálya:  az a térrész az atomban, ahol az elektron 90%-os valószínűséggel megtalálható ….

Idegen kifejezések jelentése

akceptor (lat.): elfogadó
anód (gör.  anodos (kivezetés) < ana (fel) + hodos (út))
atom (gör. atomos (osztatlan) < a- (nem) + tomosz (vágás)): oszthatatlan
datív (lat. dativ(us)): átadó ….