Elkészítjük a kapcsolást a kapcsolási rajz alapján. A kapcsolás megegyezik a LED karakterisztikájának mérésénél alkalmazott kapcsolással. Természetesen használhatunk három különböző feszültségforrást is.
A potenciométerrel változtatjuk az egyes LED-ek feszültségét és így fényintenzitását is. A kísérletekben használt LED-ek nyitófeszültsége – a színüktől függően – 1,7-2,5 V közé esik. A rendelkezésünkre álló feszültségforrások jellemzően 1,5 V-osak, illetve ennek egész számú többszöröse. Tehát egy 1,5 V-os ceruzaelem kevés, kettő sok. Ezeknek az apró LED-eknek a terhelhetősége igen kicsi, ezért a LED védelmére feltétlenül előtét ellenállást kell használni, amit jellemzően az anód elé kötünk be az áramkörbe.

Eszközigény a kísérlet elvégzéséhez

– Erős fényű piros, zöld és kék LED
– Három 100 Ω-os fémréteg ellenállás előtétellenállásként a LED-ek védelméhez
– Három potenciométer (10 kΩ-os, lineáris, több fordulatos)
– 3 V-os feszültségforrás
– Vezetékek