Tanórán felhasználható PowerPoint bemutatók:

 • Különböző anyagok vezetőképessége
 • A germániumkristály ellenállása és befolyásolása
 • Félvezetők
 • A szilícium
 • Szilíciumatom elektronhéj-szerkezete
 • Szilíciumatom vegyértékhéja kristályban
 • Szilíciumkristály térszerkezete
 • Kémiai kapcsolatok (kötések) a kristályban
 • Alapállapotú szilíciumkristály gerjesztése
 • A külső elektromos tér hatása
 • A termisztor
 • Történeti áttekintő
 • A szennyezés Szilícium szennyezése bóratommal
 • P-szennyezés
 • Szilícium szennyezése foszforatommal
 • N-szennyezés
 • A félvezetők elektromos vezetőképességét befolyásoló tényezők a záróréteg
 • A záróréteg kialakulása (pn-átmenet)
 • Belső térerősség kialakulása
 • A határréteg töltésátrendeződésének a következménye
 • Potenciálesés a zárórétegben
 • Külső elektromos tér hatására
 • A legegyszerűbb félvezető eszköz: a dióda
 • A LED
 • A LED felépítése
 • LED áramköri elemként – nyitó irányú kapcsolás
 • Potenciálesés a zárórétegben – nyitó irányú kapcsolás
 • Nyitó vagy direkt irányú kapcsolás
 • LED (dióda) áramköri elemként – záró irányú kapcsolás
 • Potenciálesés a zárórétegben – záró irányú kapcsolás
 • Záró vagy indirekt irányú kapcsolás
 • Ellenőrző kérdések
 • Ellenőrző kérdések válaszai
 • A germániumkristály ellenállása és befolyásolása
 • A termisztor
 • LED egyszerű áramkörben a) Nyitó irányú kapcsolás b) Záró irányú kapcsolás
 • A LED feszültség-áram karakterisztikájának mérése
 • A LED hosszú vezetékkel csatlakozik a tápegységre a) Egyenáramú tápegységre b) Váltóáramú tápegységre
 • A LED-del letapogatható az elektromos mező
 • Az egyenirányító Graetz-kapcsolás működésének szemléltetése
 • A Graetz-kapcsolás gyakorlati alkalmazása: a motor működtetése diódás egyenirányítással
 • Kísérlet napelem-cellával
 • A LED, mint feszültségforrás