A LED segítségével optoelektronikus kijelzőt lehet készíteni, amely számok és egyéb karakterek megjelenítésére használható.
A bemutatott hét szegmensest tartalmazó kijelzőn minden LED anódja egy közös pozitív potenciálra van kapcsolva (tehát szegmensenként párhuzamosan kapcsolva). A egyes LED-ek katódjának negatív potenciálra történő kapcsolásával kapcsolhatjuk be a kívánt LED-et.
A mellékelt képeken minden szegmens két-két LED-ből áll, ezért legalább 4,5 V-os feszültségforrásra van szükség.
1. Kapcsoljuk a LED-ek katódját negatív potenciálra úgy, hogy a LED-ek jelöljék ki a számokat 0-tól 9-ig!
2. Jelenítsük meg a LED-ekkel pl. az L betűt!

Eszközigény a kísérlet elvégzéséhez

– 14 db. LED, vagy hasáb alakú LED-ek
– Kemény papír
– 4,5 V feszültségforrás