Elkészítjük a kapcsolási rajz alapján az áramkört. Ha az anódot pozitív, a katódot negatív potenciálra kapcsoljuk: LED világít. Ha az anódot negatív, a katódot pozitív potenciálra kapcsoljuk: LED nem világít.
A kísérletekben használt LED-ek nyitófeszültsége – a színüktől függően – 1,7-2,5 V közé esik. A rendelkezésünkre álló feszültségforrások jellemzően 1,5 V-osak, illetve ennek egész számú többszöröse. Tehát egy 1,5 V-os ceruzaelem kevés, kettő sok. Ezeknek az apró LED-eknek a terhelhetősége igen kicsi, ezért a LED védelmére feltétlenül előtét ellenállást kell használni, amit jellemzően az anód elé kötünk be az áramkörbe.

Eszközigény a kísérlet elvégzéséhez

– Egy 100 Ω-os fémréteg ellenállás előtét-ellenállásként a LED védelmére
– Feszültségforrás (megfelelő a 3 V-os is)
– Vezetékek