akceptor (lat.): elfogadó
anód (gör.  anodos (kivezetés) < ana (fel) + hodos (út))
atom (gör. atomos (osztatlan) < a- (nem) + tomosz (vágás)): oszthatatlan
datív (lat. dativ(us)): átadó
degenerált (lat.): elfajult
delokalizált (lat.): helyhez nem kötött
diffúzió (lat. dif+fundere): szét+önt
dióda (gör.): dia (keresztül) és hodosz (út)
diszkrét (lat. discretus): különálló < figyelmes
donor (lat.): donator (adományozó) < donare (ajándékoz)
hibridizáció (lat.): keveredés
interszticiális (lat.): beékelődő
ion (gör. ion, ienai): megy

katód (gör.): kathodosz (lejárat) < kata (le) + hodosz (út) )
kolligációs (lat. colligatio, colligationis): összekötés, kötelék
koordinációs (lat.: coordinatio) együttes működtetés, összerendezés, összeegyeztetés, összehangolás
kovalens  (lat. co- (együtt) + valens (erős))
kristály (lat. crystallum (kristály < jég) < görög: krüosz (fagy))
kvantum (lat. quantum (mennyi) < quam (mennyire, hogyan))
LED (angol Light Emitting Diode): fénykibocsátó dióda
molekula (lat.): tömegecske
potenciál (lat. potentialis): képesség
szubsztitúció (lat.): helyettesíteni
valencia (lat. valentia): képesség, tehetség; vonzati kapcsolat, vonzatszerkezet