alhéj: az l mellékkvantumszámmal jellemzett atompályák; ha azonos n főkvantumszámmal rendelkeznek, héjat alkotnak
atom: a legkisebb semleges kémiai részecske
atompálya:  az a térrész az atomban, ahol az elektron 90%-os valószínűséggel megtalálható
diffúzió: a részecskéknek a térbeli koncentrációkülönbség megszüntetésére irányuló mozgása
diffúziós áram: a töltéshordozóknak a nagyobb sűrűségű helyről a kisebb sűrűségű hely irányába történő mozgása
dióda: kétrétegű félvezető eszköz; az áram egyenirányítására használják
driftáram (sodródási áram): a töltéshordozóknak az elektromos mező hatására történő mozgása
driftsebesség: a töltéshordozóknak az elektromos mező irányába történő elmozdulásának a sebessége
egykristály (monokristály): a tökéletes (ideális) belső rendezettségű szilárdtestek
eV: energia-mértékegység; 1 eV az az energia, amelyet  1 elektron 1 V megfelelő irányú potenciálkülönbség (feszültség) hatására nyer; 1 eV = 1 V × 1,602×10-19C = 1,602×10-19J
extrinsic félvezető: szennyezett (adalékolt) félvezető kristály
fémes kötés: a delokalizált, az egész fémrácsra kiterjedő vegyérték-elektronfelhő és a rácspontokon lévő pozitív fém atomtörzsek közötti elektrosztatikus kölcsönhatás.
feszültség: az elektromos mező által az egységnyi töltésen végzett elektromos munka
határréteg: a p és n szennyezettségű félvezetők határán kialakult néhány μm vastagságú töltésszegény réteg (kiürített réteg), amely a két réteg találkozásánál a töltéshordozók koncentrációkülönbsége hatására létrejött diffúziós áramlás következménye.
héj: az n főkvantumszámmal jellemzett atompályák összesége héjat alkot
intrinsic félvezető: (vegy)tiszta félvezető kristály

ion: töltéssel rendelkező részecske

kovalens kötés (kolligációs, koordinációs,  datív): közös elektronpárra kialakított atomkapcsolat
kötő elektronpár: kovalens kötésben résztvevő elektronpár
lyuk: a kovalens kötésből kilépett elektron betöltetlenül maradt “helye”
molekulapálya
: a molekulában az a térrész, ahol a kötő elektronpár 90%-os valószínűséggel megtalálható

nemkötő elektronpár: az atom vegyértékhéján található olyan elektronpár, amely nem vesz részt kovalens kötésben
Pauli-elv: egy atomban nem lehet két azonos kvantumállapotú elektron (nem lehet két olyan elektron, amelyeknek mind a négy kvantumszáma megegyezik, legalább egynek eltérő értékűnek kell lennie)
potenciálcsapda: az atomban lévő elektron kötött állapota, amely a atommag körüli elektromos mező következménye
szilárdtest: kristályos anyag
tiltott sáv: a vegyértéksáv és vezetési sáv közötti azon térrész, ahol az elektron nem tartózkodhat (az ehhez a sávhoz tartozó energiaértékekkel az elektron nem rendelkezhet)
tranzisztor: háromrétegű félvezető eszköz; jelerősítésre használják
vakancia (lyuk): elektronhiányos hely
vegyértékhéj: az atom utolsó feltöltésben lévő héja, illetve utolsó előtti héjának feltöltésben lévő alhéja
vegyértéksáv (valenciasáv):  kötő molekulapályák által alkotott sáv; a kovalens kötésben résztvevő elektronok energiasávja
vezetési sáv: a nemkötő molekulapályák alkotta sáv