Elkészítjük a kapcsolási rajz alapján az áramkört. A potenciométer LED-del párhuzamos része ellenállásának növelésével századvoltonként változtatjuk a LED feszültségét.
A mért feszültség- és áramerősség-értékeket táblázatba rögzítjük, majd grafikonon ábrázoljuk. A I-U grafikonról leolvasható a LED nyitófeszültsége. A kísérletekben használt LED-ek nyitófeszültsége – a színüktől függően – 1,7-2,5 V közé esik. A rendelkezésünkre álló feszültségforrások jellemzően 1,5 V-osak, illetve ennek egész számú többszöröse. Tehát egy 1,5 V-os ceruzaelem kevés, kettő sok. Ezeknek az apró LED-eknek a terhelhetősége igen kicsi, ezért a LED védelmére feltétlenül előtét ellenállást kell használni, amit jellemzően az anód elé kötünk be az áramkörbe.

Eszközigény a kísérlet elvégzéséhez

– LED
– Egy 100 Ω-os fémréteg ellenállás előtét ellenállásként a fehér LED védelméhez
– Feszültségmérő
– Árammérő
– Potenciométer (10 kΩ-os, lineáris, több fordulatos)
– Feszültségforrás
– Vezetékek
Az általunk használt zöld LED esetén nyitófeszültség:

                                Uk = 1,85 V

Minél rövidebb a LED által kibocsátott fény hullámhossza, annál nagyobb a nyitófeszültség értéke.