A rendelkezésünkre álló edénybe alig nedves földet helyezünk. A föld tetején 10 cm távolságban párhuzamosan lerakott elektródákra

U ≈ 30 V

egyenfeszültséget kapcsolunk, így a nedves föld felületi rétegében közel homogén elektromos tér alakul ki.

A LED elektródáit 2 cm távolságra feszítjük ki.
A homokba leszúrt LED attól függően világít, hogy a kihajlított lábai között mekkora és milyen polaritású a feszültség.
Nyitó irányú polaritás:

U ≈ (30 V)/(10 cm) ∙2 cm ≈ 6 V

A LED fényesen világít.
Kissé elfordítva a LED-et:

U ≈ (30 V)/(10 cm) ∙1,4 cm ≈ 4,2 V

A LED még jól világít.
Tovább fordítjuk kissé a LED-et:

U ≈ (30 V)/(10 cm) ∙0,7 cm ≈ 2,1 V

A LED éppen csak világít.
Ha LED-et úgy szúrjuk a földbe, hogy a lábait összekötő egyenes párhuzamosan legyen a külső elektródával, a lábak ekvipotenciális egyenesre kerülnek: a LED nem világít.

További azonos irányú elfordításra a LED nem fog világítani, mert záró irányú feszültséget kap.

U < 0 V

Az kezdeti helyzet 180o-kal elfordított LED lábaira U ≈  -6 V potenciálkülönbség jut, tehát a LED nem világít.
Inhomogén elektromos térben a LED a leszúrás irányától és a lábai közötti lokális feszültségtől függően világít erősebben vagy gyengébben (pontszerű elektródák, piros LED-ek).

Eszközigény a kísérletek elvégzéséhez

– 30 V-os egyenfeszültség-forrás
– Egy legalább 18-20 cm széles edény
– Alig nedves föld
– Két párhuzamos oldalú fémdarab elektródaként (kb. 1 cm × 3 cm × 10 cm)
– 1 cm átmérőjű LED (lehetőleg piros vagy zöld)
– Vezetéke
– Feszültségmérő műszer
– Vonalzó