A p-n átmenet létrejöttekor az n-tartományból elektronok vándorolnak balra, az alacsonyabb energiájú p-tartomány vegyértéksávjába, így a p-tartomány potenciális energiája megnő, amíg az n-tartományban ennek ellentettje játszódik le. A magasabb energiájú vezetési sávból elvándorolt elektronok miatt az n-tartomány potenciális energiája csökken. A p-tartomány energiasávjai felfele, amíg az n-tartomány energiasávjai lefele tolódnak. Történik ez mindaddig, amíg a két tartomány μ kémiai potenciálja ki nem egyenlítődik.
Az energiaszintek elmozdulnak az elektronvándorlásnak köszönhetően:

Félvezetők

 
Kattintásra indul

 


 

[1] University of Cambridge: The Fermi–Dirac Distribution
[2] a μ-t szokás Fermi-energiának is nevezni, és EF-fel jelölni.